Borging

TALT Software borgt vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid.

Vertrouwelijkheid

 • Gescheiden rollen en verantwoordelijkheden in modules en op data velden
 • Beheer door eigen klant met behulp van administrator rol
 • Toegang portal; Gebruikersnaam en wachtwoord

Integriteit

 • Maken, lezen, aanpassen en verwijderen van data hangt af van rol en verantwoording
 • Na status wijziging is het niet meer mogelijk om data te wijzigen
 • Data die is ingevoerd in module Logger is na 1 week niet meer te wijzigen. Alleen de administrator van de klant heeft die bevoegdheid
 • Alle wijzigingen in de modules wordt per gebruiker gelogd
 • Dagelijks wordt er een backup gemaakt
 • Gescheiden software omgevingen voor; maken, testen en operationele software (S.I.T., P.A.T and U.A.T)

Beschikbaarheid

 • Portal is altijd beschikbaar indien er internet beschikbaar is
 • Redundant servers op verschillende locaties
 • Meerdere gebruikers tegelijkertijd op verschillende locaties
 • Monitoring en onderhoud hardware en continue testcycli van de software

Functionaliteit

 • Https connectie met 2048-bit sleutel
 • Geblokte oude SSL protocols
 • Gebruikersnaam en wachtwoord versleuteld
 • Monitoring randapparatuur en daar waar nodig nieuwe software ge├»nstalleerd