TALT levert web based softare oplossingen voor onder andere:

- test, controle, commissioning en survey processen.

De software draait op een multi user platform die toegankelijk is via:

- pc, tablet en smartphone.

SAAS
SAAS
SERVICE
 • Cloud
 • Multui user platform
 • Web based
 • PC, Tablet en smartphone.
 • Offline functioneel (Faraday)
MAATWERK
TAYLOR MADE
SERVICE
 • Verwerken testresultaten
 • Toevoegen files en foto’s
 • Toewijzen restpunten
 • Prioritering restpunten
 • Vastleggen oplossingen
 • Tools voor oplossen van restpunten
BUSINESS CONSULTANCY
BUSINESS
CONSULTANCY
 • Bedrijfs- en proces analyse
 • Organisatieadvies
 • Implementatie
 • Training en Support
 • Projectmanagement
 • Site management
10 Pluspunten van TALT’s
COMMISSIONING SOFTWARE
 • Niet meer op papier testen afnemen, maar gedigitaliseerde testen met behulp van een tablet.
 • Mitigeren van het risico op het kwijtraken van test resultaten.
 • Afgebakende werkprocessen met heldere en eenduidige gewenste resultaten .
 • Foto’s en bijlages kunnen toevoegen ter verheldering van openstaande punten.
 • Terug kunnen kijken gedurende testen naar eerder vastgelegde testen, zowel in het veld als op kantoor.
 • Heldere werkprocessen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
 • Aangemerkte rollen ontvangen een lijst met restpunten per test.
 • Kosten verlagend en kwaliteit verhogend.
 • De resultaten van het test- en commissioning proces beheersbaar en inzichtelijk.
 • Test procedure en testdata zijn losgekoppeld, waardoor een betere controle en betere inzicht ontstaat in testresultaten en deze resultaten onderling vergelijkbaar worden.

OVER TALT

MISSIE

TALT draagt bij aan de verbetering van test- en controleprocessen en maakt daarbij gebruik van de nieuwste technologische ontwikkelingen. Door middel van zelf ontwikkelde webbased commissioning software programma’s, maakt TALT commissioning- en controleprocessen beheersbaar en inzichtelijk. Continuïteit, consistentie en oog voor detail staan daarbij voorop.

VISIE

Bij het testen en controleren van installaties en bedrijfsprocessen, leveren slimme webbased multi-user programma’s -aangestuurd via PC of een handige 'App'- de grote sprong voorwaarts.

Na de intake volgt de essentiële analyse en het advies. Soms volstaat levering en implementatie van gestandaardiseerde software pakketten. In andere gevallen leveren we een combinatie van software en advies. Voorbeelden hiervan zijn organisatieadvies, verandermanagement, processtructurering en projectmanagement. Het uitgangspunt is dat de organisatie en de specifieke gebruikersgroep er eerst klaar voor moet zijn om met de software aan de slag te gaan. Pas dan wordt het optimale rendement behaald. TALT faciliteert de opleiding en begeleiding van gebruikers. Gebruikersinteractie vanuit de praktijksituatie, is een voorwaarde voor verdere ontwikkeling en verbetering. De succesfactor voor het adopteren en implementeren van de software is een nauwe samenwerking, gebaseerd op inlevingsvermogen, begrip en wederzijds respect. 

OPRICHTER

Kees-Jan Wijn heeft meer dan 25 jaar ervaring in verschillende functies, rollen en disciplines. Van Business Development, Change- en project management, consulting en organisatie verbetering. Heeft een passie voor efficiency verbeteringen, toepassen van nieuwe technologieën en focus op procesverbetering. Meestal opererend op de randen van wat core business is van bedrijven met het leveren van aanvullende kennis en ervaring.

PROJECTEN
D-TACS

PROJECT:

Commissioning en testen installaties

Toegepast bij

 

www.D-tacs.comGlobal Electrical Solutions

PROJECT:

Commissioning van maritime en offshore installaties

Toegepast bij

 • Koninklijke Marine
 • Damen Shipyards

www.globalelectricalsolutions.nl

 


Chugoku Paints

PROJECT:

Ondehouscontrole verf fabriek

UITDAGING

Vastleggen en verwerken van geplande en ongeplande onderhoud issues

 

 


Allseas

PROJECT:

Pioneering Spirit Top Lift System

UITDAGING

Hoe moet (test) data geregistreerd en verwerkt worden tussen disciplines zoals; engineering, productie en commissioning, rekening houdend met hun rollen in de verschillende project fasen, om uiteindelijk te komen tot een gecertificeert Top Lift Systeem.

Allseas Pioneering Spirit is een dynamisch positionerings schip, ontworpen om in 1 keer een groot gas- of olie offshore platform te liften of te plaatsen, of leggen van olie of gas pijpleidingen. Het schip met dubbele boeg is 382 meter lang en 124 meter breed. Tussen de boegen is een opening van 122 meter lang en 59 meter breed, waar platformen in 1 keer opgetild kunnen worden, gebruikmakend van 8 sets van horizontale til armen genaamd Top Side Lift (TLS). TALT is ingehuurd om gedurende de commissioning fase test-data te registreren, te verwerken en rapporteren.

16 Projecten
200000 Aantal Test Vragen
6000000 Aantal Data Velden
60 Aantal Gebruikers
10 Aantal Diciplines