Progressie instrument

Onze visie op een Progressie functionaliteit voor het inbedrijfstellingsproces

Vaak is het enige controle-instrument voor inbedrijfstelling een planningsapplicatie.

Maar is zo’n planningspakket voldoende om grip te krijgen op de typische activiteiten van het inbedrijfstellingsproces?

Nee.

De aard van de inbedrijfstellingsfase is, voor zover mogelijk, om te bepalen of componenten en systemen aan de eisen voldoen en zo niet om deze op te lossen.

Ervan uitgaande dat organisaties leren van eerdere engineering- en productiefouten, zouden alleen onbekende fouten mogen optreden. Anders zouden ze de fouten systematisch hebben opgelost.

Maar hoe wordt de inbedrijfstellingsfase beheersbaar en controleerbaar als per fouten niet planbaar zijn?

Omdat de realiteit is dat je nooit een 100% foutloos ontworpen en geproduceerd product kunt bereiken, moet de engineering- en productieafdeling kunnen leren van de inbedrijfstellingsfase.

Zonder data te verzamelen en deze data te analyseren, zal de organisatie continu fouten (her) produceren. Naast een planningstool is ook een ander systeem nodig.

Een systeem dat het mogelijk maakt om data te verzamelen tot op component- en systeemniveau. Dit houdt in dat tetsvragen, waaruit gegevens worden gegenereerd, op component- en systeemniveau moeten worden ingesteld.

De vereiste gegevens kunnen worden onderverdeeld in:

 • Registratie van meetwaarden (geaccepteerd)
 • Registratie van meetwaarden en vastgelegde informatie over afwijkingen indien de gemeten waarden niet voldoen aan de gestelde norm. (Niet geaccepteerd)

In het kader van het behalen van de planning is een goed oplossingsproces voor fouten (punches) een kritische succesfactor. Dit oplossingsproces dient een vast patroon te volgen waarin stakeholders hun eigen rol en verantwoordelijkheid krijgen toegewezen.

Net als bij een financieel proces waarin de rollen van kassier en boekhouder gescheiden zijn, zo moeten ook activiteiten in het opdrachtproces worden verdeeld over rollen. De rol die een restpunt oplost is een andere rol dan de rol die bepaalt of accepteert dat de oplossing van een restpunt aan een gestelde norm voldoet.

Onderscheid maken tussen opeenvolgende rollen;

 • test uitvoerder,
 • punch assessor,
 • punch solver (meerdere disciplines mogelijk)
 • punch oplossing checker.

Rollen kunnen worden toegewezen aan interne maar ook externe partijen.

Om het proces van het restpunt oplossing efficiënt te kunnen volgen, is het essentieel om aanvullende gegevens te noteren, zoals;

 • welke Surveyor (opdrachtgever of certificerende instelling) het restpunt bepaalt
 • prioriteit bij het oplossen van een restpunt
 • welke discipline verantwoordelijk is voor het restpunt (bijv. elektrisch of hydraulisch)
 • foto van een restpunt (referentie info)

Het oplossingsproces, en in het bijzonder het inzicht in wie welke activiteit bezit, zorgt voor:

 • verhoogde gebruikersbetrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel
 • Versnelling van het oplossingsproces

Alle informatie en rapporten moeten direct en realtime beschikbaar zijn in een multi-user clouddatabase. De tool stelt je in staat om te sturen op het oplossingsproces van restpunten en genereert data om te leren van fouten (fail fast).

Het aanvullen van de planning met een dergelijk systeem zorgt ervoor dat de planning gemakkelijker kan worden gerealiseerd omdat het duidelijker is wat er moet gebeuren bij een afwijking.