Wat is de propositie van TALT eigenlijk?

TALT biedt ondersteunende software voor test en controleprocessen, commissioning en in bedrijfstellen en schept voorwaarden voor organisatorische veranderingen zodat software en werkprocessen optimaal  kunnen functioneren