Beslismomenten

Managen van projectfasen

Realisatie van uw projectenportefeuille verloopt regulier langs een aantal fasen. Hiermee is er grip op het project en wordt tevens voorkomen dat er onnodig risico’s genomen worden. De projectfasen worden gestart en afgesloten volgens een vooraf afgesproken methodiek en gefiatteerd door stakeholders.

De software is ook zo in te richten dat het kan omgaan met deze projectfase overgangen. De overgang is immers niets anders dan het voldoen aan vooraf gedefinieerde “testvragen”. Fasen zoals bijvoorbeeld Concept engineering, Basic engineering, Realisatie, Commissioning, Exploitatie en daarin voorkomende disciplines zoals bijvoorbeeld Elektrisch, Juridisch, HSE, Projectmanagement, Financieel etc.

De software is uitdrukkelijk geen complex alles omvattend (duur) ERP systeem, maar een praktische tool om projectfasen beheersbaar en inzichtelijk te krijgen en te houden en risico’s niet over het hoofd te zien.