Data analyse

Onze visie op Commissioning en data analyse

Commissioning vastlegging heeft beperkte waarde als testdata niet goed geanalyseerd kan worden.

Bij commissioning worden testen vaak uitgevoerd op papier. Gedurende de commissioningfase worden onder andere meetwaarden getoetst aan de vereiste waarden. In het beste geval wordt er dan niet alleen in het papieren document vastgelegd dat hieraan voldaan wordt, maar wordt ook specifieke meetwaarde genoteerd.

Een meetwaarde krijgt meerwaarde als je deze kan analyseren in een “end-to-end” data keten (van engineering tot en met exploitatie). Bij analyses is daarom de context (plaats, tijd, project, component, systeem, fase etc) essentieel om waardes te kunnen vergelijken. Kenmerk van analyseren van data is dat door het verzamelen in de tijd de analyses beter worden en er vooral lering uit getrokken kan worden (continous improvement cycle).

Als je steeds data vanaf papier moet opzoeken is dat niet effectief/efficiënt en vergroot dit de kans op het trekken van verkeerde conclusies uit gemaakte analyses (foutieve overname, context fout etc.).

Met de TALT software wordt alle data gestructureerd verzamelt via invoer in een app. De app presenteert de vragen context gebonden. Alle commissioning testen resp. testvragen zijn opgenomen in de portal die de database vormt voor alle waarden. Deze meetwaarden kunnen op elk gewenst tijdstip geanalyseerd worden dan wel geëxporteerd naar andere bedrijfssoftware.