Archives

Wat is de propositie van TALT eigenlijk?

TALT biedt ondersteunende software voor test en controleprocessen, commissioning en in bedrijfstellen en schept voorwaarden voor organisatorische veranderingen zodat software en werkprocessen optimaal  kunnen functioneren

Voor welke bedrijven/diensten is het pakket toepasbaar en/of inpasbaar?

Bedrijven die het test- of controleproces beheersbaar, kwalitatief betrouwbaar en multi-user toegankelijk en goed georganiseerd willen hebben. (Bedrijven die de laatste fase (die het meest hectisch is qua halen deadline etc) voor het operationeel gaan (opleveren) gestructureerd, beheersbaar en inzichtelijk willen doorlopen zonder dat de kosten uit de hand lopen.